Dilluns a la tarda, Assemblea Ordinària

El proper dilluns 22 de desembre, el CN Molins celebra la seva Assemblea Ordinària al Poliesportiu Municipal de Molins de Rei.

L’Assemblea Ordinària se celebrarà en primera sessió a les 19:00 i en segona i última a les 19:30. Els punts de l’ordre del dia seran aquests:

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Ratificació membres de Junta Directiva.
3. Aprovació, si s’escau, de quotes de socis.
4. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2015.
5. Precs i preguntes.

Tal i com estableix la Llei Catalana de l’Esport, la informació referent a aquesta Assemblea es va publicar en un diari de tirada nacional (en aquest cas, a ‘El Periódico’ el dissabte 6 de desembre) i s’ha penjat en llocs visibles de la instal·lació (entrada al club i accés als vestidors).

Acords de l'Assemblea Ordinària de socis

L’Assemblea Ordinària de socis celebrada el passat 23 de desembre va tancar-se amb l’aprovació de tots els punts de l’ordre del dia.

1. Es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior, del 27 de maig de 2013.

2. Es van aprovar les quotes de socis i els preus dels serveis per l’any 2014:

– Increment d’1 € a la quota social de tots els associats per l’augment de serveis.
– Increment d’1 € addicional a les quotes socials inferiors a la quota mitjana del club (30 €).
– Reducció de l’import de la matrícula a un màxim de 40 €.
– No incrementar els preus dels serveis fins al setembre de 2014, els quals s’informaran als socis per la seva aprovació en Assemblea Ordinària que se celebrarà el proper mes d’abril.

3. Aprovació del pressupost per l’any 2014, per un import de 1.598.228,20 €

4. Aprovació de la renovació de la pòlissa de crèdit per import de 100.000 €, tot i que la contractació serà per import de 60.000 €, per cobrir eventuals tensions de tresoreria.
També s’aprova l’autorització de sol·licitud de préstec per import de 100.000 € per a assumir possibles inversions.

Assemblea ordinària, el proper dilluns 29

El proper dilluns 23 de desembre a les 19.30 en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona se celebrarà l’Assemblea Ordinària del CN Molins de Rei al Pavelló Municipal.

Els punts del dia seran els següents:
1) Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2) Aprovació, si s’escau, de les quotes de socis i preus de serveis de l’any 2014.
3) Aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2014, renovació de les pòlisses i actuacions bancàries.
4) Precs i preguntes.

A l’Assemblea Ordinària hi poden assistir els socis del CN Molins majors de 18 anys, que tinguin més d’un any d’antiguitat i cap quota impagada.

27 de maig: Assemblea Ordinària

El proper 27 de maig, a les 19.30 en primera convocatòria i a les 20.00 en segona i última, se celebrarà l’Assemblea Ordinària de socis i sòcies del CN Molins.

El Pavelló Municipal de Molins de Rei acollirà el proper dilluns 27 de maig l’Assemblea Ordinària de socis i sòcies. L’ordre del dia serà:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2012.
3. Modificació dels estatuts socials.
4. Precs i preguntes.

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI

Inscriu-te al nostre newsletter ara per a conèixer tot el que passa al Club Natació Molins de Rei.

NEWSLETTER

SEGUIEX-NOS A…

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: